سوالات متداول

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران صندوق به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مورخ  1399/06/24 همانند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نود درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز  در بانک های دولتی در تاریخ 1399/07/01 انجام شده است.

میزان مستمری هرفرد با توجه به آخرین مدرک تحصیلی (بااعمال یک مقطع بالاتر ویژه جانبازان،فرزندان شهدا، آزادگان ورزمندگان با حضور در جبهه  داوطلبانه بیش از شش ماه ) و مشاغل فرد در 720 روز آخر خدمت لحاظ شده است.

ماده 103-دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

ماده 104-در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (2/5%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

 ميزان حقوق بازنشستگي مستخدم عبارتست از معدل 2 سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزاياي ملاك محاسبه كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي ضربدر سنوات خدمت ( يك سي ام)

همسر:

الف) زوج يا زوجـه هاي دايمي مستخدم متوفي اعم از اينكه شوهر اختيار كرده يـا نكرده باشـد،همچنين

خود از حقوق اشتغال ،‌ بازنشستگي و يا وظيفه از كارافتادگي برخوردار باشد يا نباشد.

ب) شوهر درصورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت همسر متوفي خود باشد.

فرزندان:

الف) فرزندان اناث تا زمانيكه شوهر اختيار نكرده و يا شغل موظف نداشته باشند.

ب) فرزندان اناث مطلقه و تحت كفالت قانوني مستخدم به شرط نداشتن شغل و درآمد ثابت

ج) فرزندان ذكور تا پايان 20 سالگي و در صورت تحصيل در مراكز آموزش عالي معتبر تا پايان 25 سالگي

د) نوادگان اناث در صورتیکه تحت کفالت قانونی متوفی بوده باشند

ه) پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین فرزندان، نوادگان علیل و از کار افتاده و یا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت وی بوده و از کار افتاده باشند

تسهیلات یاد شده با مصوبه هیئت مدیره بانک و از منابع مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد. 

کارشناسان ما پاسخگوی شما هستند
فرم ارسال سوال

    برای پیگیری بهتر لطفا بخش زیر را پر کنید.

    سوال امنیتی *