:: ::

  • دیدار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی بانکها با نمایندگان کانون های بازنشستگان بانکهای
  • انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها