:: ::

  • ششمین نشست ماهانه مدیر عامل محترم صندوق با روسای کانون های بازنشستگان بانکها
  • اجرای متناسب سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان بانکها از مهرماه
  • حقوقی فعال بازار رای اول هیأت مدیره بورس تهران شد
  • پنجمین نشست ماهانه مدیر عامل محترم صندوق با روسای کانون های بازنشستگان بانکها
  • تحول سیاستگذاری در صندوق بازنشستگی بانک ها
  • پیام مدیرعامل محترم صندوق به مناسبت روز تکریم خانواده و بازنشسته
  • سیصد و چهل و پنجمین جلسه هماهنگی ادارات کل سرمایه انسانی به میزبانی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
  • دیدار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی بانکها با نمایندگان کانون های بازنشستگان بانکهای