:: ::

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:
 

آدرس : تهران - خيابان شهید عباسپور - بعد از تقاطع شهید همت- نرسيده به خيابان برزیل - پلاك 62
کدپستی : 1435753311

تلفن گویای صندوق:  88656402 - 88871027

اداره رفاه بازنشستگان : داخلی115

اداره مشترکین: داخلی160

اداره فناوری اطلاعات:داخلی306

روابط عمومی: 253

دبیرخانه: داخلی171

فکس دبیرخانه : 88198168

صندوق پستی ارتباط مستقیم با دفتر حراست صندوق : 5547-14155


صندوق تماس با دفتر حراست

صندوق تماس با روابط عمومی


صندوق تماس با فناوری اطلاعات

صندوق تماس با سرمایه گذاری

صندوق تماس با مشترکین

صندوق تماس با مالی