::خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دلهاى پیامبران ::

 

صفحه نخست
دیدار و گفتگو با بازنشسته ای از بانک مسکن

دیدار و گفتگو با بازنشسته ای از بانک مسکن

یکشنبه19تیر1396

به همراهی چند تن از مسئولین صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با آقای محمد جعفری بازنشسته بانک مسکن دیدار و گفتگوکردیم .

آقای جعفری که در بستر بیماری به سر می برد همراه همسر فداکار و مهربانش خانم نرگس حیدر جورابی و فرزند بیمارشان روزگار سختی را سپری می کردند. خانم حیدر جورابی با اینکه خود نیز از بیماری رنج می برد حتی یک لحظه از پرستاری و مراقبت از همسر خود غافل نبود. به گفته ایشان 4 ماه بود که از خانه بیرون نرفته بودند.

دقایقی که در حضور این خانواده ارجمند گذراندیم  خانم حیدر جورابی به بیان برخی از مشکلاتشان پرداختند.

همچنین از خدمات و امکانات درمانی که بانک در اختیارشان گذاشته بود بسیار قدردانی کردند. ایشان از همکاران طلب دعای خیر داشته و همه آرزویشان سلامتی دوباره همسرشان بود.

در پایان لوح و هدایای ارسالی از مدیرعامل محترم صندوق به ایشان داده شد.

روابط عمومی صندوق برای این خانواده بزرگوار تندرستی و سلامتی از خداوند متعال خواستار است.