::گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری   دانی که رسیدن هنر گام زمان است           آبی که بر آسود زمینش بخورد زود       دریا شود آن رود که پیوسته روان است ::
 
 • دیدار مسئولین صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با همکار بازنشسته بانک تجارت

   
 • فرزند همکار بازنشسته:پدر و مادرم گلهای بهشتی هستند

   
 • تصویب صورتهای مالی سال1394 صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 • همکار بازنشسته بانک تجارت با اراده ای ستودنی

   
 • بازنشسته بانک ملت از فرزندان تحصیلکرده و موفق خود میگوید