::  ::

 

 • دیدار و گفتگو با بازنشسته ای از بانک مسکن

   
 • بازنشسته پیشکسوت بانک ملت؛ با لبخندی همیشگی بر چهره

   
 • بازنشسته بانک صادرات، مصداق عینی تعلق خاطر سازمانی

   
 • دیدار با بازنشسته بانک رفاه، همزمان با ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)

   
 • پیشگیری و تشخیص به موقع بیماریها، مساوی با کاهش دردها و هزینه ها