:: ::

ششمین نشست ماهانه مدیر عامل محترم صندوق با روسای کانون های بازنشستگان بانکها

 


به گزارش روابط عمومی صندوق؛ در دیدار روسا و دبیر کانون های بازنشستگان بانکهای مشترک با مدیریت صندوق در تاریخ 1399/09/18 مسائل و دغدغه های بازنشستگان از سوی نمایندگان محترم مستمری بگیران مطرح و در ادامه جناب آقای دکتر سدیدی ضمن ارایه گزارشی از اجرای موفق متناسب سازی حقوق مستمربگیران با 90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین همتراز بانک های دولتی در مهرماه سال 1399، پرسش های مطروح از سوی حضار پاسخ داده شد.
 اهم موارد یاد شده به شرح ذیل می باشد.


1.تخصیص امتیازهای محاسبه شده مدیریتی برای مشاغل بازرس،حسابرس و کارشناس همانند بانکها های ملی و سپه در کلیه بانکها
مطابق دستور العمل نحوه تطبیق و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین بانکهای دولتی که به موجب نامه شماره 62/234275 مورخ 1395/12/07 معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم  و به کلیه بانک های دولتی طی نامه شماره 576/ﻫ . ب مورخ 1396/03/06 دبیر شورای هماهنگی بانکها ابلاغ شده است مشاغل کارشناس ،حسابرس و بازرس با درجات 3 و 4 با عنوان شغل کمک کارشناس ،کمک حسابرس و بازرس یار و مشاغل فوق الذکر با درجات2،1 و ارشد به ترتیب کارشناس، حسابرس و بازرس تعیین شده است. مشاغل بازرس و حسابرس در بانکهای ملی و سپه به استناد مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور همتراز "رییس حوزه" شده اند. در صورتیکه سازمان مذکور مجوزی برای هریک از بانکهای دولتی صادر نماید حقوق مستمری بگیران آن بانک نیز اصلاح خواهد شد. در خصوص بانکهای خصوصی شده نیز در صورت اجرا برای کلیه بانک های دولتی اصلاحات اعمال خواهد شد.


2.ارقام افزایش یافته در متناسب سازی به صورت جداگانه ذکر گردیده  موجب نگرانی شدید عده ای شده است.
بند 15 دستورالعمل مبنی بر جداسازی رقم متناسب سازی از حقوق قبل از 1399/07/01 در فیش حقوقی مستمری بگیران،  بر اساس ماده 5 دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران کشوری و لشکری  پیوست نامه شماره 241863 مورخ 1399/07/01 سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است.چنانچه تغییراتی در این خصوص ابلاغ گردد متعاقباً اعلام خواهدشد.لازم به ذکر است از نظر صندوق این جداسازی صرفا به منظور نمایش جداگانه میزان رشد حقوق مستمری بگیران از محل متناسب سازی بوده و میزان مستمری هر یک مشترکین عبارت است از حاصل جمع حقوق استحقاقی،تفاوت حداقل حقوق، تفاوت رشد سال 1399 و مابه تفاوت حاصل از متناسب سازی.


3.درخواست مکرر بازنشستگان جهت نمایش ریز امتیازات متعلقه به هر یک .
حقوق بازنشستگی فاقد اجزا به شکلی که حقوق شاغلین هست بوده و امکان نمایش اجزای  مبنای محاسبه در فیش حقوقی وجود ندارد  چراکه حقوق بازنشستگی بر اساس اطلاعات 720 روز آخر که دربردارنده چندین حکم دوره شاغلی می باشد محاسبه میگردد.البته کلیه فرآیند و فرم محاسبه حقوق بازنشستگی و متناسب سازی در بانک ها موجود  میباشد و هر یک از مشترکین می توانند با مراجعه حضوری نسبت به دریافت رونوشت اقدام کنند.


4.آیا گروه های تشویقی یا طبقه تشویقی در متناسب سازی اعمال شده است؟
گروه های تشویقی در محاسبه تفاوت تطبیق که یکی از اقلام مشمول کسور در قانون مدیرت خدمات کشوری میباشد لحاظ شده است.


5.تاریخ اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از 1398/12/01 باید باشد.
با اجرای بخشنامه 69488 مورخ 1398/11/20 سازمان برنامه و بودجه کشور در بانک های دولتی مشترک امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد رشد یافت و منجر به افزایش حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین بانک های دولتی از 1398/12/01 و در بانک های خصوصی شده از 1399/01/01 شده است. با توجه به عدم وجود مقررات برای اجرای این امر برای بازنشستگان، با اعلام همسان سازی حقوق مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  با نود درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز در مهر ماه سال جاری، در مصاحبه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 1399/04/25، صندوق نیز با اخذ مصوبه شورای هماهنگی بانکها، هیات امنا و مجمع عمومی نسبت به اجرای طرح اقدام نمود. کلیه بانک های مشترک (به جز کشاورزی) نیز با همراهی و تلاش پرسنل واحدهای مربوطه در آبانماه سال جاری موفق به انجام متناسب سازی همزمان با صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح گردیدند.


6.ظاهراً در تعدادی از مشاغل آیتم های امتیازات شغلی که از آنها کسور دریافت می گردد در محاسبه 90 درصد ملاک عمل قرار نگرفته است.
90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور هر یک از مشاغل بانک های دولتی بر حسب مدرک تحصیلی با لحاظ نمودن امتیازات ذیل محاسبه شده است: امتیاز شغل/ امتیاز شاغل بر حسب 6 مدرک تحصیلی مختلف/امتیاز سنوات مدیریت / امتیاز فوق العاده مدیریت/ تفاوت تطبیق سال 1395  بدون امتیاز ایثارگری/ امتیاز سختی شرایط کار/ امتیاز فوق العاده شغل/ فوق العاده ویژه/ تفاوت حداقل حقوق. با تخصیص امتیازات یاد شده 90 درصد حقوق و مزایای شاغل همتراز در هر یک از مشاغل با مدارک تحصیلی مختلف استخراج شده است. کلیه امتیازات فوق الذکر بر مبنای جدول امتیازات کارکنان شاغل بانکهای دولتی در تاریخ 1399/07/01 تنظیم شده است.  چون کلیه مستمری بگیران مشمول امتیاز ایثارگری نبوده اند این فوق العاده بصورت مجزا خارج از 90 درصد فوق الذکر محاسبه و به حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز اضافه شده است.


7.مجزا نمودن امتیازات بانکهای دولتی و خصوصی شده با همترازان خود در هربانک
مطابق تبصره 1 ماده 11 آیین نامه بازنشستگی ویژه بانک های خصوصی شده مصوب 1398/07/14 مجمع، متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطابق آیین نامه و ضوابط مصوب برای بانک های دولتی اعمال می گردد.


8.تعدادی از بازنشستگان افزایش نداشته اند.
تعداد نفراتی که مستمری آنان افزایش نیافته بسیار اندک بوده است که به دلایل مشخص از جمله سنوات خدمت بسیار پایین یا میزان مستمری بسیار بالا نسبت به شاغل همتراز بانک دولتی از رشد برخوردار نشده اند.


9.مقطع تحصیلی بالاتر با 28 ماه حضور در جبهه اعمال نشده است.
مطابق بند 6 دستورالعمل متناسب سازی سال 1399 مقطع تحصیلی بالاتر برای کلیه نفراتی از حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه برخوردار بودند اعمال شده است. در صورتیکه فردی مدعی است خلاف این اقدام شده قابل بررسی و اصلاح می باشد.

 

 
.