:: ::

برگزاری مراسم تودیع جناب آقایان بلوری و طهرانی

 یکشنبه 97/12/05

در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 با حضور جناب آقای دکتر خورسندیان مدیرعامل محترم صندوق و روسای ادارات، مراسم تودیع جناب آقایان بلوری و طهرانی " اعضای محترم هیات مدیره " در محل سالن جلسات صندوق برگزار گردید.

در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، آقای دکتر خورسندیان ضمن آرزوی موفقیت برای هر دو عزیز، از زحمات خالصانه ایشان در طی این سالها تشکر و قدردانی نمودند.

 

در ادامه جناب آقایان بلوری و طهرانی، به ترتیب پس از یک سخنرانی کوتاه از مدیریت عامل صندوق قدردانی نموده و برای همه همکاران آرزوی توفیق نمودند.

 

روابط عمومی برای این دو عزیز بزرگوار سلامت، سعادت و روزهای خوش آرزو می کند.