:: ::

تشکیل جلسه هیات امناء

 دوشنبه 97/10/17

- مطابق ماده 13 اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ، جلسه هیات امناء صندوق با حضور کلیه اعضا در مورخ 97/10/05 برگزار گردید . در این جلسه ضمن استماع گزارشات هیات مدیره ، بازرس و حسابرس قانونی ، صورتهای مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 مورد تائید قرار گرفت و از زحمات کارکنان صندوق قدردانی گردید .

همچنین براساس پیشنهاد هیات مدیره صندوق موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

1- افزایش قرض الحسنه بازنشستگان از ابتدای سال 1398 و هنگام تمدید قرض الحسنه دریافتی قبلی از مبلغ30 میلیون ریال به مبلغ 50 میلیون ریال.

2- افزایش وام دانشجویی فرزندان بازنشستگان از 5 میلیون ریال به20 میلیون ریال از ترم آتی سال تحصیلی جاری.