:: ::

تنها عشق و فداکاری همسر

 چهارشنبه 97/09/07

زندگی می گذرد و روزها به سرعت سپری می شوند . میان همه مشغله ها و روزمرگی ها یکی از دلخوشی های بزرگ دیدارهای هفتگی بازنشستگانی است که روزگاری را با تجاربی فراتر از ما گذرانده اند و اکنون چشم به راه کسانی هستند که دقایقی گوش بسپارند به کلام شیرینشان ، تا از خستگی و گرد و غبار نشسته بر تنشان در طول این سالها صحبت کنند و ما خوشحالیم از اینکه می توانیم زمانی اگرچه کوتاه خنده بر لبهای این سروران بنشانیم و به ایشان بگوییم که قدردان زحماتشان هستیم .

و اما چهارشنبه ای دیگر کنار عزیز بازنشسته بانک مسکن جناب آقای احمد بدیعی خمسه فرد و همسر فداکار و  مهربانشان سرکار خانم فاطمه رحیمی بودیم . ایشان با شور و اشتیاق فراوان صحبت می کردند و سعی داشتند آنچه را که در طول زندگی خود گذرانده بودند را برایمان تعریف کنند . آقای بدیعی از زندگی فعلی خود ، خاطرات شیرین دوران خدمت و گاهی خاطرات تلخ بیماری هایشان صحبت کردند و گفتند همه زندگی خود را مدیون همسر فداکارشان هستند که از ابتدا تا به امروز همیشه کنارشان بوده اند و تنها عشق و محبت فراوان ایشان عامل تحمل بیماری های سخت و روزگار تلخی که گذراندند بوده است .

در ادامه لوح تقدیر و هدایای مدیر عامل محترم صندوق به این خانواده عزیز و محترم تقدیم شد .

روابط عمومی برای ایشان سلامتی و شادکامی از خداوند بزرگ خواستار است.