:: ::

پاسخ به نامه‌های ارسالی در خصوص اجرای طرح متناسب‌سازی سال 1398

 

 

با عنایت به دریافت نامه‌های متعدد از سوی مستمری‌بگیران محترم در خصوص اجرای طرح متناسب سازی حقوق مستمری‌بگیران با قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1398، به اطلاع می‌رساند تا تاریخ 1399/02/17 تعداد 217 نامه وصول گردید که مطابق جدول ذیل بطور انفرادی پاسخ داده شد.


تعداد کل نامه‌ها

نامه های پاسخ داده شده

نامه های بی پاسخ
( به دلیل عدم ذکر آدرس پستی)

217 فقره

170 فقره

47 فقره

 

با توجه به اینکه درخواست‌ها تکراری و یکسان می‌باشند از این پس امکان پاسخگویی بصورت انفرادی وجود نخواهد داشت. خواهشمند است به منظور یافتن پاسخ و رفع هرگونه ابهام احتمالی به فرمت‌های ذیل توجه فرمایید:

 

اجرای طرح متناسب‌سازی برای ازکارافتادگان

اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازرسان

 اجرای طرح متناسب‌سازی برای تمامی مستمری‌بگیرانی که بعد از تاریخ 1398/01/01 بازنشسته و یا ازکارافتاده شده‌اند.

اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان پیش از موعد 

اجرای طرح متناسب‌سازی برای حسابرسان

اجرای طرح متناسب‌سازی برای کارشناسان

درخواست ریزامتیازات متعلقه در اجرای متناسب سازی برای سایر مستمری‌بگیران