:: ::

اطلاعیه

همانطوریکه در اطلاعیه مربوط به نشست مشترک مورخ 1397/08/23 مدیریت صندوق با اعضای محترم کانونهای بازنشستگان بانکها به اطلاع رسید، مصوبه متناسب سازی پس از تلاشها و وقفه های پیش بینی نشده به امضای اعضای محترم مجمع عمومی بانکها رسید و هم اکنون با مسئولان محترم اداری بانکهای مشترک، برای اجرای مصوبه جلساتی تشکیل می شود تا ان شاء الله بتوان با حقوق آذر ماه یا حداکثر دیماه جاری پرداخت ذیربط با مبدا ابتدای سال 1397 انجام شود .

خاطر نشان می گردد صندوق در قبال ساختارهای رسمی تشکل های بازنشستگان (کانونهای بازنشستگی بانکها) پاسخگویی سئوالات و ابهامات مطروحه بوده و مسئولیت پاسخگویی نسبت به تشکل های غیررسمی را ندارد.

از اینرو از آحاد بازنشستگان تقاضا می گردد مسایل خود را از طریق کانونهای ذیربط مطرح و منعکس فرمایند.

 

روابط عمومی صندوق

97/08/29