:: ::

شادابی ام را مدیون داشتن فرزندان صالح خود هستم

 

در ادامه طرح هفتگی ملاقات با بازنشستگان  شبکه بانکی ، همکاران ما این بار به ملاقات آقای ناصر دانش پناه بازنشسته بانک ملی رفته و ساعتی را مهمان خانواده محترم ایشان بودند.
این همکار فرهیخته علیرغم اینکه سالهاست به خاطر بیماری های مختلف تحت درمان هستند ، نمونه بارز عشق به زندگی، استواری و اعتقاد راسخ به الطاف الهی بودند به طوریکه روحیه خوب ایشان همکاران ما را به تحسین و شگفتی واداشت .
در این گفت و گوی صمیمانه ایشان به بیان خاطراتی از دوران تحصیل و خدمت خود پرداخته و در ادامه اظهار داشتند فرزندانم با همت والا و علاقه ای وافر همچون پروانه بر گرد من می چرخند و راز این شادابی و سرزندگی را رسیدگی و عشق فرزندان خود میدانم.
 در این میان نکته جالب توجه دیگر اینکه عروس جوان این همکار بازنشسته خانم نسیم  نادری همچون دختری شایسته و مهربان و در کمال عطوفت و خوشرویی از ایشان مراقبت می کردند و طبق گفته آقای دانش پناه ایشان آنچنان در پذیرایی و مراقبت از من جانفشانی می کند که زبان را یارای گفتن نیست.
گفتنی است در پایان این دیدار، لوح سپاس و هدایای ارسالی مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به این خانواده عزیز تقدیم گردید .
روابط عمومی صندوق برای همه فرزندانی که به والدین احسان می نمایند تندرستی و رستگاری آرزو می کند..