:: ::

مراسم معارفه جناب آقای سمیع الله حسینی مکارم ، عضو جدید هیأت مدیره صندوق

 

در پی انتصاب جناب آقای سمیع الله حسینی مکارم به عنوان عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، مراسم معارفه ایشان در روز شنبه مورخ 01/04/98 با حضور مدیرعامل محترم، اعضای هیأت مدیره محترم صندوق، مدیران محترم امور مشترکین و بازنشستگان ، اقتصادی و سرمایه گذاری و اداری و مالی، اداره حوزه مدیریت صندوق برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای دکترخورسندیان مدیر عامل محترم  صندوق، ضمن خوش آمدگویی به مدعوین برای عضو جدید هیأت مدیره ، توفیق خدمت در مسئولیت جدید از خداوند متعال مسئلت نمودند.
.