:: ::

 هفتمین نشست ماهانه روسای کانون های بازنشستگان بانکهای مشترک با مدیرعامل صندوق بازنشستگی برگزار شد

 

 در نشست ماهانه روسای کانون های بازنشستگان بانک های مشترک با مدیریت  صندوق در روز سه شنبه مورخ 1399/11/21 ضمن گرامی داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر آقای دکتر سدیدی مدیر عامل صندوق در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی روسا و نمایندگان کانون های بازنشستگان توضیحاتی را ارایه نمودند. مشروح مطالبات مطرح شده به شرح ذیل بود.

 

 ·        افزایش وام قرض الحسنه بازنشستگان به دویست میلیون ریال

 مقرر گردید با توجه به وضعیت مانده بدهی مشمولین گزارش کارشناسی تهیه و جهت تصویب هیات مدیره و هیات امنای صندوق مطرح گردد.

 

 ·       مشاغلی همانند کاربر رایانه، ممیز حساب،روسای قسمت و... در متناسب سازی حقوق بازنشستگان از فوق العاده ویژه برخوردار نبوده اند، فوق العاده ویژه به آنان نیز تخصیص یابد.

 مدیریت صندوق با اشاره به این مهم که طبق بند دهم ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری(1)  فوق العاده ویژه به 25 درصد مشاغل  بانک های دولتی با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور تخصیص یافته است، مقرر شد با هماهنگی بانکهای دولتی موضوع مجدد بررسی در صورت اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور با تغییردستورالعمل حقوق و مزایای شاغلین بانک های دولتی نسبت به  تغییر دستورالعمل متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز اقدام گردد.

 

·        برقراری فوق العاده مدیریت و سرپرستی برای کارشناسان

 تطبیق حقوق بازنشستگان با قانون مدیریت خدمات کشور مطابق دستورالعمل تطبیق حقوق شاغلین طبق ضوابط ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است. تخصیص این فوق العاده به کارشناسان از مسیری که برای بازرسان و حسابرسان انجام شد با درخواست بانکهای دولتی و با مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور میسر می باشد.

  مدیریت صندوق در رابطه با اقدام بانک ملی در خصوص برقراری این فوق العاده برای کارشناسان شاغل آن بانک، جلسه ای با دبیر شورای هماهنگی و دبیر کمیسیون هماهنگی ادارات سرمایه انسانی بانک های دولتی برگزار و با اعلام موافقت خود برای انجام این امر طبق مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور خواهان اقدام کلیه بانک ها بصورت هماهنگ در این خصوص شد. همچنین مقرر گردید کمیسیون هماهنگی ادارات سرمایه انسانی بانک های دولتی نسبت به پیگیری اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

در رابطه با تمامی اصلاحات انتظاری بازنشستگان محترم توجه به این نکته ضروریست؛ هر گونه افزایش حقوق مستمری بگیران از محل اصلاح دستورالعمل متناسب سازی منوط به اصلاح دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین بانک ها دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

 

 ·        در محاسبه 90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز بانک دولتی در متناسب سازی سال 1399 کدام اقلام لحاظ شده است؟

90درصد حقوق و مزایای مشمول کسور هر یک از مشاغل بانک های دولتی بر حسب مدرک تحصیلی با لحاظ نمودن امتیازات ذیل محاسبه شده است:

امتیاز شغل/ امتیاز شاغل بر حسب 6 مدرک تحصیلی مختلف(تحصیلات / آموزش/ مهارت/ سنوات /تجربه)/ امتیاز سنوات مدیریت / امتیاز فوق العاده مدیریت/ تفاوت تطبیق سال 1395 بدون امتیاز ایثارگری/ امتیاز سختی شرایط کار/ امتیاز فوق العاده شغل/ فوق العاده ویژه/ امتیاز بند الف / امتیاز بند ی/ تفاوت حداقل حقوق/ امتیاز ایثارگری بصورت جداگانه با درنظر گرفتن آثارتفاوت تطبیق 95 و فوق العاده ویژه

 

·         در خصوص مستمری  بگیرانی که در متناسب سازی، حقوق آنها رشدی نداشته علت چه بوده  و آیا میتوان کاری برای آنان انجام داد یا خیر؟

تعداد بازنشستگان محترمی که در متناسب سازی سال 1399 رشدی نداشته بسیار کم بوده (خیلی کمتر از یک درصد)  و عدم رشد حقوق ایشان ناشی شرایط اختصاصی آنها بوده که عمدتا ناشی از سنوات خدمت پایین (بازنشستگی پیش از موعد) و یا دارا بودن حقوق بازنشستگی بالاتر نسبت به حقوق و مزایای  مشمول کسور شاغل همتراز بانک دولتی می باشد.در خارج از دو موضوع فوق مواردی مشاهده نگردیده است. کماکان صندوق آمادگی بررسی دارد.

 

 ·         انجام متناسب سازی حقوق مستمری بگیران با 90 درصد حقوق و مزایای شاغلین همتراز از تاریخ 1398/12/01

متناسب سازی حقوق مستمری با قانون مدیریت خدمات کشوری یکبار بصورت صد درصد در سال 1398 پیاده سازی شده است. اجرای متناسب سازی 90 درصدی در سال جاری با تصویب ارکان صندوق با مجوز هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است. بر این اساس تاریخ اعمال 1399/07/01 می باشد.

 

·         تفاوت ناشی از متناسب سازی و حقوق مستمری تجمیع و بصورت یکجا نمایش داده شود.

مقرر گردید طی نامه ای موضوع از سوی صندوق در کمیسیون هماهنگی ادارات سرمایه انسانی بانکهای دولتی مطرح تا بصورت هماهنگ  توسط کلیه بانکهای مشترک اقدام گردد.

 

·        نحوه انجام متناسب  سازی در سال 1400 به چه صورت خواهد بود.

بر اساس مصوبات هیات وزیران و ابلاغیه های مربوطه در سال 1400 اقدام خواهد شد.

 

·         گروه های تشویقی بازنشستگانی که دارای گروه تشویقی بوده اند در متناسب سازی چگونه لحاظ شده است.

گروه های تشویقی در در قالب تفاوت تطبیق 1395 منظور شده است.تفاوت تطبیق 95 بخشی از اقلام مشمول کسور شاغلین همتراز بانک های دولتی می باشد که در محاسبه نوددرصد برای بازنشستگان نیز محاسبه و منظور شده است.

 

·         امتیاز مناطق جنگی و ایثارگری برای بازنشستگان لحاظ نشده است.

کلیات امتیازات مربوط به ایثارگری کارکنانی که در زمان اشتغال مدارک ایثارگری خود را ارایه نموده باشند، از سوی بانکها اعلام و در متناسب سازی منظور شده است. حضور در جبهه داوطلبانه، حضور در جبهه غیر داوطلبانه، جانبازی، فرزند شهید، ایام اسارت آزادگان، شهدا و خدمت اداری در مناطق جنگی و مقطع تحصیلی بالاتر برای کلیه واجدین شرایط منظور شده است.

 

 ·      آیا فوق العاده جذب در متناسب سازی لحاظ شده است.

بلی. فوق العاده جذب نیز در متناسب سازی حقوق مستمری بگیران منظور شده است. عناوین حقوق و مزایای مشمول کسور در قانون مدیریت خدمات کشوری با آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی متفاوت بوده و با جایگزینی عناوین جدید و محاسبه تفاوت تطبیق 1395 عناوین قبلی حذف شده اند.

 

·         آیا فوق العاده خاص در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

فوق العاده خاص در  بانک های دولتی و خصوصی مشترک صندوق مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد. در صورت اصلاح دستورالعمل های مربوطه و اضافه شدن فوق العاده خاص به اقلام مشمول کسور، در محاسبه حقوق بازنشستگی منظور خواهد شد.

 

  ------------------------------------------------                                                                                                                     

(1)ق.م.خ.ک .ماده 68-بند 10-  فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.

 

 

 

 

 

 .