:: ::

مراسم معارفه جناب آقای محمد مهدی حاجی قربانی ، عضو جدید هیأت مدیره صندوق

 

در پی انتصاب جناب آقای محمد مهدی حاجی قربانی به عنوان عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، مراسم معارفه ایشان در روز شنبه مورخ 07/02/98 با حضور مدیرعامل محترم، اعضای هیأت مدیره محترم صندوق، مدیران محترم امور مشترکین و بازنشستگان ، اقتصادی و سرمایه گذاری و اداری و مالی، اداره حوزه مدیریت و مشاور محترم مدیرعامل و مدیر دفتر حراست صندوق برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای دکترخورسندیان مدیر عامل محترم  صندوق، ضمن خوش آمدگویی به مدعوین برای عضو جدید هیأت مدیره ، توفیق خدمت در مسئولیت جدید از خداوند متعال مسئلت نمودند.