:: ::

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمهدی سدیدی

سمت:مدیر عامل

شماره تماس: 88197721-88197724

فکس: 88197690