:: ::

بانک مرکزی

تلفن : ۲۹۹۵۱

آدرس سایت : WWW.CBI.IR

آدرس : تهران - بلوار ميرداماد - شماره 198