:: ::

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

مدیر عامل : حسن محمد تبار

آدرس :تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم- پلاک 10، طبقه سوم

وبسایت: www.sakab.ir

تلفن :88481971

1. تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها(سهامی عام) در تاریخ 5 تیر 1383 تحت شماره 228825 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. و در تاریخ 11/11/1390 در گروه سرمایه گذاریها و واسطه گریهای مالی به عنوان پنجاه و پنجمین شرکت با نماد معاملاتی "سکاب" در بازار فرابورس درج گردیده ، متعاقبا در تاریخ 10 شهریور 1392 با نماد معاملاتی "وسکاب" در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم- پلاک 10، طبقه سوم می باشد.

2. موضوع فعالیت اصلی :

1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ای نیابد.

2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادارکه به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد..

3. موضوع فعالیت فرعی :

1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ای بیابد.

3- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

4-1- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

4-2- تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار

4-3- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

4-4- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

5-  شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند .