:: ::

پاسخ به سوالات متداول:

 

1)شرايط استفاده از بازنشستگي زودرس براي مستخدميني كه مشترك صندوق بازنشستگي بانكها مي باشند چيست ؟

ماده 103-دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

ماده 104-در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (2/5%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

 

2) حقوق بازنشستگي مستخدمين بانكها چگونه محاسبه مي شود ؟

ج) ميزان حقوق بازنشستگي مستخدم عبارتست از معدل 2 سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزاياي ملاك محاسبه كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي ضربدر سنوات خدمت ( يك سي ام)

 

3) واجدين شرايط دريافت حقوق وظيفه چه افرادي مي باشند؟

 1-3همسر:

الف) زوج يا زوجـه هاي دايمي مستخدم متوفي اعم از اينكه شوهر اختيار كرده يـا نكرده باشـد،همچنين

خود از حقوق اشتغال ،‌ بازنشستگي و يا وظيفه از كارافتادگي برخوردار باشد يا نباشد.

ب) شوهر درصورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت همسر متوفي خود باشد.

 2-3فرزندان:

الف) فرزندان اناث تا زمانيكه شوهر اختيار نكرده و يا شغل موظف نداشته باشند.

ب) فرزندان اناث مطلقه و تحت كفالت قانوني مستخدم به شرط نداشتن شغل و درآمد ثابت

ج) فرزندان ذكور تا پايان 20 سالگي و در صورت تحصيل در مراكز آموزش عالي معتبر تا پايان 25 سالگي

د) نوادگان اناث در صورتیکه تحت کفالت قانونی متوفی بوده باشند

ه) پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین فرزندان، نوادگان علیل و از کار افتاده و یا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت وی بوده و از کار افتاده باشند

 

4) علت عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانکها چیست؟

آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران موضوع ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان مشمول دستگاههای خاص تاکنون از طریق مراجع ذیربط به بانک ها ابلاغ نشده است.

 

5) مرجع پاسخگوئی در خصوص نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان خدمت در بانکها چه سازمانی است؟

پاسخگوئی در موارد فوق بعهده همان بانکی است که مستخدم قبل از بازنشسته شدن در آن اشتغال بکار داشته است

 

6) قانون استفاده از مرخصي بدون حقوق به نحوي كه مدت فوق جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب شود چيست و ازچه تاريخي قابل اجرا مي باشد؟

توضيحات:

احتساب ایام مرخصی بدون حقوق مشترکین صندوق به استناد ماده 6 قانون احکام دائمی قانون برنامه های توسعه کشور با درخواست کارکنانی که بانک با مرخصی بدون حقوق ایشان موافقت نموده باشد با رعایت شرایط ذیل و واریز کسور بازنشستگی سهم مستخدم و بانک توسط مستخدم  به حساب های اعلامی صندوق امکانپذیر میباشد.

الف) مبناي پرداخت كسور بازنشستگي مشمولين اين قانون براساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر سال با اعمال افزايش ساليانه مي باشد.

ب) افراد مشمول موظفند حداكثر تا پايان هر ماه كسور بازنشستگي مربوط به همان ماه را به حساب صندوق نزد بانك مربوط واريز نموده و رسيد دريافت نمايند ، درغير اينصورت ماه مزبور جزء سنوات خدمت آنان از  لحاظ بازنشستگي محسوب نخواهد شد.  

 

7) آیا صندوق به بازنشستگان و از کارافتادگان هزینه درمانی پرداخت می نماید؟

کل هزینه های درمانی پس از ترخیص فرد بیمار از مرکز درمانی طی توافق قبلی بانک با آن واحد درمانی توسط بانک پرداخت شده ، بخشی از هزینه ها که سهم همکار می باشد به اقساط از حقوق وی کسر می شود.

از هزینه های درمانی سهم همکار تا سه میلیون ریال توسط صندوق برای یک بار به صورت بلاعوض از طریق بانک به همکار بازنشسته پرداخت می گردد.

 

8) آیا صندوق می تواند سهام عدالت صادر نماید؟

در سال 91 با همکاری صندوق و از طریق سازمان خصوصی سازی به کلیه بازنشستگان بانکهای دولتی و غیر دولتی به شرط عدم دریافت سهم بانک سهام عدالت تعلق گرفت. صندوق پس از دریافت کلیه اطلاعات بازنشستگان به عنوان واسط ، اطلاعات دریافتی را به سازمان خصوصی سازی ارسال نمود و پروسه دریافت سهام به کارکنان بازنشسته انجام پذیرفت که برای بازنشستگانی که واجد شرایط بودند و مدارک ارسالی از بانک آنها بدون نقص بود سهام عدالت صادر گردید.

در حال حاضر با توجه به اینکه در سایت سهام  عدالت هیچگونه ثبت جدید و تغییراتی انجام نمی پذیرد، بازنشستگانی که سهام عدالت دریافت ننموده اند تا تعیین تکلیف توسط مجلس و هیأت وزیران می بایست موضوع را از طریق جراید پیگیری نمایند.

 

9) آیا صندوق به بازنشستگان و از کار افتادگان بابت بیماری صعب العلاج کمک هزینه پرداخت می نماید؟

بله. پس از مراجعه بازنشسته و از کارافتاده به واحد مددکاری بانک و تشکیل پرونده و تایید شرایط بیماری فرد، مکاتبه با صندوق انجام شده و پس از تایید، ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به صورت بلاعوض به ایشان پرداخت می شود.

 

10) آیا صندوق به بازنشستگان و از کار افتادگان تسهیلات مسکن، جعاله مسکن و خودرو پرداخت می نماید؟

خیر. تسهیلات یاد شده با مصوبه هیأت مدیره بانک و از منابع مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.