:: ::

پاسخ به پرسش های پر تکرار مستمری بگیران گرامی در خصوص متناسب سازی حقوق مستمری بگیران با 90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین همتراز در بانک های دولتی در 99/07/01

 

1.متناسب سازی بر چه اساسی انجام شده است؟

 

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران صندوق به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مورخ 1399/06/24   همانند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نود درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز  در بانک های دولتی در تاریخ 1399/07/01 انجام شده است.

 

2. محاسبه متناسب سازی مستمری بگیران بر  مبنای کدام شغل فرد انجام شده است؟

 

میزان مستمری هرفرد با توجه به آخرین مدرک تحصیلی (بااعمال یک مقطع بالاتر ویژه جانبازان،فرزندان شهدا، آزادگان ورزمندگان با حضور در جبهه  داوطلبانه بیش از شش ماه ) و مشاغل فرد در 720 روز آخر خدمت لحاظ شده است.

 

3. حقوق متناسب سازی به چه نحوی محاسبه شده است؟

 

در آن دسته از مستمری بگیرانی که حقوق مستمری آنان برابر با مجموع حقوق و مزایای مشمول کسور در روز آخر خدمت میباشد، به ازای شغل – تحصیلات فرد در روز آخر خدمت، 90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغل همتراز تخصیص یافته است. حقوق مستمری کلیه ازکارفتادگان اعم از عادی و ناشی از کار، شاغل فوتی و ایثارگران مشمول ماده 40 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معادل جمع حقوق و مزایای روز آخر خدمت منظور شده است.

درخصوص مستمری بگیرانی که حقوق مستمری آنان از میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور در دو سال آخر خدمت استحصال می گردد، به ازای هر شغل فرد در 720 روز 90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغل همتراز به نسبت تعداد روزهای اشتغال در هر شغل، میانگین وزنی با ماخذ 720 روز، محاسبه و به عنوان  میانگین  90 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغل همتراز برای هر فرد ثبت می گردد.

در تعیین شغل همتراز، 120 عنوان شغل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی­کشور برای شاغلین بانکهای دولتی ملاک بوده و جدول همترازی برای کد شغل های پیشنهادی بانک پس از تایید از سوی صندوق مبنای محاسبات بوده است.

ملاک متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفه­بگیران مشاغل بهداشت و درمان این دستورالعمل  و دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان مشاغل بهداشتی و درمانی بانک ملی ایران با قانون مدیریت خدمات کشوری با اعمال ضریب 1/1 در حق شغل بوده است.

90درصد حقوق و مزایای مشمول کسور هر یک از مشاغل بانک های دولتی بر حسب مدرک تحصیلی با لحاظ نمودن امتیازات ذیل محاسبه شده است:

امتیاز شغل/ امتیاز شاغل بر حسب 6 مدرک تحصیلی مختلف/امتیاز سنوات مدیریت / امتیاز فوق العاده مدیریت/ تفاوت تطبیق سال 1395  بدون امتیاز ایثارگری/ امتیاز سختی شرایط کار/ امتیاز فوق العاده شغل/ فوق العاده ویژه/ امتیاز بند الف / امتیاز بند ی/ تفاوت حداقل حقوق

با تخصیص امتیازات یاد شده 90 درصد حقوق و مزایای شاغل همتراز در هریک از مشاغل با مدارک تحصیلی مختلف استخراج شده است. کلیه امتیازات فوق الذکر بر مبنای امتیازات جدول امتیازات کارکنان شاغل بانکهای دولتی در تاریخ 1399/07/01 تنظیم شده اند.

چون کلیه مستمری بگیران مشمول امتیاز ایثارگری نبوده اند این فوق العاده بصورت مجزا خارج از 90 درصد فوق الذکر محاسبه و به حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز اضافه شده است.

برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ 195امتیاز در نظر گرفته می­شود.این امتیاز بعد از محاسبه فوق العاده ایثارگری و بعد از کنترل سقف امتیاز ایثارگری با اعمال تاثیر فوق العاده ویژه و ضریب ریالی سال 1399 وبا اعمال 90درصد به مجموع 90درصد اقلام مشمول کسور و فوق العاده ایثارگری  شاغل همتراز محاسبه شده اضافه شده است.

جمع اقلام مشمول کسور و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری درمناطق جنگی در هریک از احکام 720 روز آخر (یا آخرین حکم نفرات مشمول)بر حسب تعداد روز های آن حکم نسبت به 720 میانگین وزنی محاسبه و با در نظر گرفتن سنوات خدمت و پذیرفته شده موثر در بازنشستگی فرد با فرمول ذیل  حقوق متناسب سازی شده فرد محاسبه می گردد.

 

 

 در صورتیکه سنوات موثر در بازنشستگی هر فردی شامل سنوات بانکی، دولتی، خصوصی، ارفاقی، نظام وظیفه،آزادگی .... برابر یا کمتر از 30 سال (10800 روز) باشد از روش فوق استفاده می شود .در صورتیکه سنوات فرد بیشتر از 30 سال باشد  به ازای هر 360 روز دو ونیم درصد به حقوق سی ساله فرد اضافه شده است.

حقوق متناسب سازی با حقوق استحقاقی به اضافه تفاوت حداقل حقوق و تفاوت رشد تا بیست و هشت میلیون ریال موضوع افزایش سالیانه سال 1399  هر یک از مستمری بگیران در پایان شهریورماه سال 1399 مقایسه شده است. در صورتیکه حقوق محاسبه شده کمتر از حقوق قبلی بوده حقوق قبلی حفظ و در صورتیکه حقوق محاسبه شده بیشتر بوده باشد بعنوان حقوق متناسب سازی منظور شده است.

 

 4. متناسب سازی برای چه کسانی انجام شده است؟

 

کلیه مستمری بگیران مشترک صندوق که قبل از 1399/07/01 بازنشسته،ازکارافتاده و وظیفه بگیر شده اند مشمول متناسب سازی شده اند.متناسب سازی برای کلیه بازنشستگان،ازکارافتادگان و فوتی های بعد از 1399/07/01 تا 1400/12/01 نیز انجام خواهد شد.

5. چرا مبلغ حاصل از متناسب سازی در فیش حقوقی جداگانه درج شده است؟

 

در ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشوری مقرر شده است تفاوت حاصل از اجرای متناسب سازی سال 1399 بصورت مجزا ثبت شود.

6. فوق العاده ایثارگری چه زمانی به بازنشستگان بانک های خصوصی تخصیص خواهد یافت؟

 

فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در متناسب سازی سال 1398 از اول فرودین سال 1398 برای کلیه مستمری بگیران مشترک صندوق اعم از دولتی و خصوصی برقرار و پرداخت شده است. در متناسب سازی سال 1399 نیز به ترتیب ذکر شده محاسبه و پرداخت شده است. ولی از آنجاییکه هیچ یک از اقلام تشکیل دهنده حقوق  بصورت مجزا در فیش حقوقی قید نمی شود و حاصل جمع کلیه اقلام بعد اعمال میانگین ثبت می شود لذا  در فیش حقوقی بازنشستگان محترم قابل رویت نمی باشد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاسخ به سوالات متداول:

 

1)شرايط استفاده از بازنشستگي زودرس براي مستخدميني كه مشترك صندوق بازنشستگي بانكها مي باشند چيست ؟

ماده 103-دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

ماده 104-در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (2/5%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

 

2) حقوق بازنشستگي مستخدمين بانكها چگونه محاسبه مي شود ؟

ج) ميزان حقوق بازنشستگي مستخدم عبارتست از معدل 2 سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزاياي ملاك محاسبه كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي ضربدر سنوات خدمت ( يك سي ام)

 

3) واجدين شرايط دريافت حقوق وظيفه چه افرادي مي باشند؟

 1-3همسر:

الف) زوج يا زوجـه هاي دايمي مستخدم متوفي اعم از اينكه شوهر اختيار كرده يـا نكرده باشـد،همچنين

خود از حقوق اشتغال ،‌ بازنشستگي و يا وظيفه از كارافتادگي برخوردار باشد يا نباشد.

ب) شوهر درصورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت همسر متوفي خود باشد.

 2-3فرزندان:

الف) فرزندان اناث تا زمانيكه شوهر اختيار نكرده و يا شغل موظف نداشته باشند.

ب) فرزندان اناث مطلقه و تحت كفالت قانوني مستخدم به شرط نداشتن شغل و درآمد ثابت

ج) فرزندان ذكور تا پايان 20 سالگي و در صورت تحصيل در مراكز آموزش عالي معتبر تا پايان 25 سالگي

د) نوادگان اناث در صورتیکه تحت کفالت قانونی متوفی بوده باشند

ه) پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین فرزندان، نوادگان علیل و از کار افتاده و یا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت وی بوده و از کار افتاده باشند

 

4) علت عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانکها چیست؟

آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران موضوع ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان مشمول دستگاههای خاص تاکنون از طریق مراجع ذیربط به بانک ها ابلاغ نشده است.

 

5) مرجع پاسخگوئی در خصوص نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان خدمت در بانکها چه سازمانی است؟

پاسخگوئی در موارد فوق بعهده همان بانکی است که مستخدم قبل از بازنشسته شدن در آن اشتغال بکار داشته است

 

6) قانون استفاده از مرخصي بدون حقوق به نحوي كه مدت فوق جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب شود چيست و ازچه تاريخي قابل اجرا مي باشد؟

توضيحات:

احتساب ایام مرخصی بدون حقوق مشترکین صندوق به استناد ماده 6 قانون احکام دائمی قانون برنامه های توسعه کشور با درخواست کارکنانی که بانک با مرخصی بدون حقوق ایشان موافقت نموده باشد با رعایت شرایط ذیل و واریز کسور بازنشستگی سهم مستخدم و بانک توسط مستخدم  به حساب های اعلامی صندوق امکانپذیر میباشد.

الف) مبناي پرداخت كسور بازنشستگي مشمولين اين قانون براساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر سال با اعمال افزايش ساليانه مي باشد.

ب) افراد مشمول موظفند حداكثر تا پايان هر ماه كسور بازنشستگي مربوط به همان ماه را به حساب صندوق نزد بانك مربوط واريز نموده و رسيد دريافت نمايند ، درغير اينصورت ماه مزبور جزء سنوات خدمت آنان از  لحاظ بازنشستگي محسوب نخواهد شد.  

 

7) آیا صندوق به بازنشستگان و از کارافتادگان هزینه درمانی پرداخت می نماید؟

کل هزینه های درمانی پس از ترخیص فرد بیمار از مرکز درمانی طی توافق قبلی بانک با آن واحد درمانی توسط بانک پرداخت شده ، بخشی از هزینه ها که سهم همکار می باشد به اقساط از حقوق وی کسر می شود.

از هزینه های درمانی سهم همکار تا سه میلیون ریال توسط صندوق برای یک بار به صورت بلاعوض از طریق بانک به همکار بازنشسته پرداخت می گردد.

 

8) آیا صندوق می تواند سهام عدالت صادر نماید؟

در سال 91 با همکاری صندوق و از طریق سازمان خصوصی سازی به کلیه بازنشستگان بانکهای دولتی و غیر دولتی به شرط عدم دریافت سهم بانک سهام عدالت تعلق گرفت. صندوق پس از دریافت کلیه اطلاعات بازنشستگان به عنوان واسط ، اطلاعات دریافتی را به سازمان خصوصی سازی ارسال نمود و پروسه دریافت سهام به کارکنان بازنشسته انجام پذیرفت که برای بازنشستگانی که واجد شرایط بودند و مدارک ارسالی از بانک آنها بدون نقص بود سهام عدالت صادر گردید.

در حال حاضر با توجه به اینکه در سایت سهام  عدالت هیچگونه ثبت جدید و تغییراتی انجام نمی پذیرد، بازنشستگانی که سهام عدالت دریافت ننموده اند تا تعیین تکلیف توسط مجلس و هیأت وزیران می بایست موضوع را از طریق جراید پیگیری نمایند.

 

9) آیا صندوق به بازنشستگان و از کار افتادگان بابت بیماری صعب العلاج کمک هزینه پرداخت می نماید؟

بله. پس از مراجعه بازنشسته و از کارافتاده به واحد مددکاری بانک و تشکیل پرونده و تایید شرایط بیماری فرد، مکاتبه با صندوق انجام شده و پس از تایید، ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به صورت بلاعوض به ایشان پرداخت می شود.

 

10) آیا صندوق به بازنشستگان و از کار افتادگان تسهیلات مسکن، جعاله مسکن و خودرو پرداخت می نماید؟

خیر. تسهیلات یاد شده با مصوبه هیأت مدیره بانک و از منابع مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.