::خوش نامی بزرگترین افتخار آدمی است ::

 

صفحه نخست خدمات بانک اطلاعات بازنشستگان
خدمات بانک اطلاعات بازنشستگان

    این بانک شامل اطلاعات حدود 85000 نفر بازنشسته ، از کار افتاده و فوت شده سیستم بانکی کشور می باشد . تلاش صندوق برای اطلاع رسانی و تکمیل اطلاعات باعث ایجاد قسمت بانک اطلاعاتی بازنشستگان در سایت گردید.
این بخش در نظر دارد تا از طریق گرفتن شماره کارمندی و نام بانک محل خدمت دسترسی شما را به بانک اطلاعاتی فراهم سازد.
دسترسی شما به بانک اطلاعاتی به دو روش زیر امکان پذیر می باشد:


1.    مشاهده اطلاعات

      شما پس از وارد نمودن شماره کارمندی و نام بانک می توانید علاوه بر مشخصات خود ، لیستی از مشخصات همکاران بازنشسته سیستم بانکی را مشاهده نموده و از طریق کلیدهای جستجو ، به جستجوی همکاران خود در بانک اطلاعاتی بپردازید.

2.    عضویت در سایت

   در این بخش شما با عضو شدن در سایت می توانید اطلاعات سوابق خدمتی ، حقوقی و شخصی خود رامشاهده ، ویرایش و تکمیل نمایید.
 

 

ورود به بانک اطلاعات بازنشستگان بانکها

ورود به بانک اطلاعات بازنشستگان بانکها