:: دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت    دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور               هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب      باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم خور                  ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند        چون تو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور ::                          
صفحه نخست خدمات بانک اطلاعات بازنشستگان
خدمات بانک اطلاعات بازنشستگان

    این بانک شامل اطلاعات حدود 85000 نفر بازنشسته ، از کار افتاده و فوت شده سیستم بانکی کشور می باشد . تلاش صندوق برای اطلاع رسانی و تکمیل اطلاعات باعث ایجاد قسمت بانک اطلاعاتی بازنشستگان در سایت گردید.
این بخش در نظر دارد تا از طریق گرفتن شماره کارمندی و نام بانک محل خدمت دسترسی شما را به بانک اطلاعاتی فراهم سازد.
دسترسی شما به بانک اطلاعاتی به دو روش زیر امکان پذیر می باشد:


1.    مشاهده اطلاعات

      شما پس از وارد نمودن شماره کارمندی و نام بانک می توانید علاوه بر مشخصات خود ، لیستی از مشخصات همکاران بازنشسته سیستم بانکی را مشاهده نموده و از طریق کلیدهای جستجو ، به جستجوی همکاران خود در بانک اطلاعاتی بپردازید.

2.    عضویت در سایت

   در این بخش شما با عضو شدن در سایت می توانید اطلاعات سوابق خدمتی ، حقوقی و شخصی خود رامشاهده ، ویرایش و تکمیل نمایید.
 

 

ورود به بانک اطلاعات بازنشستگان بانکها

ورود به بانک اطلاعات بازنشستگان بانکها