:: ::

 

صفحه نخست
اطلاعیه

اطلاعیه

در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/08/23 جلسه ماهانه مشترک کانونهای بازنشستگان بانکها با مدیران صندوق تشکیل و نسبت به اقدامات صندوق در خصوص بازنشستگان (به ویژه تصویب افزایش حقوق ناشی از متناسب سازی) اطلاع رسانی لازم بعمل آمد.

ضمنا اعضای کانون نیز نیازهای بازنشستگان را برای پیگیری لازم به اطلاع مدیریت صندوق رساندند.

 

روابط عمومی صندوق

97/08/23