:: ::

 

صفحه نخست
اطلاعیه

اطلاعیه

برای آگاهی مستمری بگیران محترم به اطلاع می رساند، صورتجلسه مجمع عمومی صندوق دایر به اجرای متناسب سازی حقوق (موضوع افزایش میانگین 10 درصد)، به امضای اعضای محترم مجمع رسید .

 

روابط عمومی صندوق

97/08/21