:: ::

 

صفحه نخست
سه انتصاب جدید در بانک مرکزی

سه شنبه97/08/01

سه انتصاب جدید در بانک مرکزی

منبع: دنیای اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تغییر و تحولات مدیران این نهاد، سه مدیر جدید را منصوب کرد. این سه تغییر در بخش ارزی و بین‌الملل بانک مرکزی به وقوع پیوسته است. در انتصاب اول، امیرحسین شکوهی، که مدیر سامانه نیما است، عهده‌دار سمت مدیریت اداره نظارت ارزی بانک مرکزی شد. پیش از این محمد دارابی، مدیر اداره نظارت ارز بود که هم‌اکنون او، به‌عنوان مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی، فعالیت می‌کند. در انتصاب دوم، محمدرضا خطایی به‌عنوان مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی برگزیده و جایگزین رسول سجاد شد. همچنین محمود شکسته‌بند نیز به‌عنوان مشاور بین‌الملل بانک مرکزی منصوب شد، او پیش از این به‌عنوان مدیرعامل شرکت صرافی بانک ملی فعالیت می‌کرد.