:: ::

 

صفحه نخست
شگرد جدید سرقت از ATM

سه شنبه97/08/17

شگرد جدید سرقت اطلاعات از دستگاه‌هایATM

 

منبع: دنیای اقتصاد

داده‌های مشتریان در نوع جدید حمله به دستگاه‌های ATMاز طریق ایجاد یک حفره کوچک در آن و به‌صورت مستقیم از کارتخوان داخل ATMاستخراج می‌شود. به گزارش ایبِنا، در این مدل سرقت اطلاعات مهاجمان با بهره‌گیری از آهن ربا و دستگاه‌های پزشکی از جمله دستگاه آندوسکوپ که در صنعت پزشکی برای مشاهده اجزای بدن انسان استفاده می‌شود، برای سرقت داده‌های مشتریان سود می‌جویند. اگر ایجاد حفره و استفاده از کارتخوان داخل ATMبا موفقیت انجام شود، کار مهاجم به پایان می‌رسد، در غیر این‌صورت، وی با قرار دادن یک دوربین پنهان در مقابل یا بالای صفحه کلید، PIN‌های وارد شده افراد را ثبت می‌کند. بر اساس اطلاعات سایت اَفتا، کارشناسان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تاکید می‌کنند، در صورتی که با دستگاه ATMبا ظاهر غیرعادی مواجه شدید، به دستگاه دیگری مراجعه کنید و مراتب را به بانک صاحب آن ATMاطلاع دهید.