:: ::

 

صفحه نخست
سقف ارز همراه مسافر به داخل کشور

سقف ارز همراه مسافر به داخل کشور ۱۰ هزار یورو شد

 

منبع: همشهری انلاین

طبق اعلام گمرک ایران، ارز همراه مسافر به داخل کشور تا سقف ۱۰هزار یورو مجاز است و برای بیشتر از آن باید در سامانه ثبت شود.

به گزارش مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: ارز همراه مسافر تا سقف ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به داخل کشور مجاز بوده و اگر بیش از این ارز وجود داشته باشد باید به سامانه گمرک مراجعه و ارز خود را دقیق اظهار کند.

در این بخشنامه آمده است: ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام طبق روال گذشته ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و در صورتی که ارز همراه مسافر (ورودی) بیش از مبلغ مذکور یا معادل آن به سایر ارزها باشد، ضروری است مسافر به سامانه گمرک مراجعه و ارز همراه خود را اظهار و طبق دستورالعمل، پس از اخذ کد رهگیری و چاپ فرم مورد نظر توسط گمرک به باجه بانک ملیهدایت شود.