:: ::

 

صفحه نخست
دیدار با بازنشسته بانک صادرات ایران

دیدار با بازنشسته بانک صادرات ایران

سه شنبه 24بهمن 1396

در روزهای پایانی بهمن ماه گروه اعزامی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به دیدار بازنشسته محترمی از بانک صادرات ایران رفتند.

در فضای گرم و صمیمانه منزل آقای محمود محمدی اعلاء، پای صحبت های دلنشین ایشان و همسر مهربان و فدارکارشان خانم فاطمه شاه محمدیان نشستیم. از آنجائیکه آقای محمدی به دلیل کسالت ، قادر به صحبت نبودند خانم شاه محمدیان از خاطرات و شرح حال همسرشان صحبت می کردند. به گفته ایشان آقای محمدی در دوران خدمت بسیار سخت کوش و منضبط بوده و به علت صداقت و درستی کارشان، تا سالها بعد از پایان خدمت، بانک از ایشان تقاضای استمرار و بازگشت به کار می نمود.

این دو عزیز هر دو از بیماری جسمی رنج می بردند به همین دلیل پسرشان در کمال عشق و مهربانی از پدر و مادر سالخورده خود پرستاری می کردند.

سرکار خانم شاه محمدیان همسر نمونه آقای محمدی، خدا را بخاطر داشتن شوهری نجیب و با صداقت شاکر بودند و از ایشان بخاطر آوردن نال حلال به خانه سپاسگزار بودند. در پایان لوح تقدیر و هدایای صندوق بازنشستگی به این زوج دوست داشتنی تقدیم شد.

روابط عمومی برای آقای محمدی اعلاء و خانواده محترمشان آرزوی سلامتی و شادکامی دارد.