:: ::

 

صفحه نخست
خوردن سبزیجات برگ سبز ریسک سکته را کاهش می‌دهد

شنبه96/11/14

مطالعات نشان می‌دهد؛

خوردن سبزیجات برگ سبز ریسک سکته را کاهش می‌دهد

منبع: همشهری آنلاین

مطالعه جدید نشان می‌دهد مصرف سبزی‌جات برگدار سبز راه جدیدی برای کاهش استرس و کاهش ریسک تجربه سکته است.

به گزارش مهر، طبق یافته‌های جدید افرادی که سبزی‌جات برگدار سبز بیشتری می‌خورند ۶۴درصد کمتر در معرض بروز سکته مغزی قرار دارند.

محققان در این تحقیق ۶۸۲بیمار با میانگین سنی ۵۳.۷سال که خونریزی مغزی را تجربه کرده بودند بررسی کردند. سکته مغزی ناشی از خونریزی درون مغزی، ۳۲.۲درصد تمام سکته‌ها را در این مطالعه شامل می‌شد.

۹۳.۹درصد سکته‌های مغزی ناشی از فشارخون بالاست، درحالیکه ۷.۲درصد این نوع سکته ناشی از ناهنجاری های ساختاری نظیر منطقه ضعیف عروق خونی و درصد بسیار کمی ناشی از سایر مشکلات پزشکی یا مصرف داروست.

محققان عنوان می‌کنند افرادی که سبزی‌جات پربرگ سبز نظیر اسفناج، کاهو و کلم مصرف می‌کنند کمتر در معرض خونریزی مغزی قرار خواهند داشت.

همچنین محققان اذعان می‌کنند ریسک بروز سکته قلبی در افراد دارای استرس بیشتر در خانه و محل کار ۲.۲۲برابر، در افراد دارای میزان کلسترول غیرعادی ۱.۶۹برابر و در افراد سیگاری ۱۰.۰۱برابر بیشتر است.