::خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دلهاى پیامبران ::

 

صفحه نخست
دریای روشنایی و امید در قلب مهربان نابینای مطلق

دریای روشنایی و امید در قلب مهربان نابینای مطلق

سه شنبه17مرداد1396

دیدار و ملاقات با آقای فضل اله عمو حیدری بازنشسته و پیشکسوت ارجمند بانک مسکن که از ده سال پیش نابینای مطلق شده است، درس بزرگی از ایمان و اعتقاد راسخ به الطاف الهی و استواری و شکیبائی یک بزرگ مرد در بین بازنشستگان و فرزانگان شبکه بانکی بود که گروه اعزامی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها را به تحسین و شگفتی وا داشت.

و نگارنده خبر را یاد این بیت از حافظ شیرازی انداخت که :

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد                              بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

نکته جالب توجه دیگر اینکه عروس جوان این همکار بازنشسته همچون دختری شایسته و مهربان و در کمال عطوفت و خوشرویی از ایشان مراقبت می کردند. شایان عنایت است که در پایان این دیدار صمیمانه و پند آموز، عروس این خانواده سرکار خانم  زهرا فرجی مورد قدردانی صندوق قرار گرفته و هدایایی به این اسوه فداکاری اهداء شد.همچنین ضمن دعا برای شفای همکار بازنشسته مان ، هدایا و لوح تقدیر اهدایی مدیرعامل صندوق آقای دکتر خورسندیان، برای آقای عمو حیدری قرائت و تقدیم ایشان گردید.