::خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دلهاى پیامبران ::

 

صفحه نخست
انضباط اجتماعی،مهمترین اصل اخلاقی برای بازنشسته بانک مسکن

انضباط اجتماعی،مهمترین اصل اخلاقی برای بازنشسته بانک مسکن

دوشنبه16مرداد1396

در گفتگوی صمیمانه و دیداری که با خانم فرح نصرتی فشندی بازنشسته ارجمند بانک مسکن بعمل آمد، ایشان ضمن خوش آمد گویی به گروه اعزامی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، اظهار داشتند، آنچه که حتی در دوران بازنشستگی و سالهای فراغت از خدمت برای من مهم و دارای ارزش است اینکه انسانها به قول و پیمان خود وفادار باشند و بعنوان مثال اگر برای ساعت معینی قرار خود را تنظیم می کنند، حتماً در موعد مقرر در محل قرار حاضر باشند و اساساً بدانند شاخصه ویژگی منحصر بفرد کارکنان بانک، مراعات زمان و احترام به حقوق مشتریان است.

ایشان که از بیماری پوکی استخوان رنج می برند اضافه کردند، همه روزه در محیط خانه قدم می زنم و تلاش دارم با تمرینات صحیح و البته تحت نظر پزشک از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنم.

گفتنی است در پایان این دیدار صمیمانه لوح سپاس و هدایایی که از جانب مدیر عامل صندوق، آقای دکتر خورسندیان تهیه شده بود به این خانم شایسته و همکار عزیز اعطاء گردید.